Varande och görande. To be and to do.

Our life is Christ and can be hidden in Him. It is sin that stands in the way and the greatest sin is to go our own way. Refusing to bow to God and receive His heart.

through signs & wonders

Förbli i Kristus

Det finns ett varande och ett görande i vår efterföljelse av Jesus. Han har kallat oss att förbli i Honom och att komma in i Hans vila. Det handlar om vem Han är och vad Han har gjort. Det handlar inte om vår prestation, även om vi fått ett uppdrag. Vårt liv är Kristus och kan vara dolt i Honom. Vårt liv är tänkt att vara så beskyddat och omslutet så att vi är helt gömda i Gud. Såna kristna kan de onda andarna inte urskilja, utan de ser bara ett bländande ljus. Det är det ljus dit ingen kan komma, det ljus var Gud bor och är i.

1 Timothy 6:16
som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.

När vi koncentrerar oss på Jesus och…

View original post 575 more words